Κυριακή 12/04/2020: Γενική συνέλευση και εκλογές

Κυριακή 12/04/2020: Γενική συνέλευση και εκλογές

09-03-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Κυκλάδων σας καλεί το Σάββατο 11/04/2020 και ώρα 18:00, και σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, την

Κυριακή 12/04/2020 και ώρα 18:00, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων στην Σύρο, προκειμένου να διενεργηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών καθώς και οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης:

1. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός

2. Πεπραγμένα έτους

3. Διαγραφή μελών

4. Ανακοινώσεις

5. Αρχαιρεσίες

Παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 06/04/2020 όπως δηλώσετε την υποψηφιότητα σας για τις εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της ελεγκτικής επιτροπής.

Τέλος, καλούνται όλα τα μέλη, να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.