Προγραμματισμένες σχολές προπονητών UEFA/ΕΠΟ

Προγραμματισμένες σχολές προπονητών UEFA/ΕΠΟ

05-03-2021

UEFA C

Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Κορινθίας 16-21/3/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C (2ο BLOCK) στην ΕΠΣ Κορίνθου (διαδικτυακά) 1-5/3/2021

Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C (2ο BLOCK) στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής (διαδικτυακά) 5-9/4/2021

 Λειτουργία σχολής 1ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Φωκίδας 19-25/4/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

 Λειτουργία σχολής 2ης Φάσης UEFA C στην ΕΠΣ Φωκίδας 7-12/6/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

UEFA D

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Ημαθίας 6-7 και 13-14/3/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Πειραιά 20-21 και 27-28/3/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Καρδίτσας 3-4 και 10-11/4/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Θεσσαλίας 17-18 και 24-25/4/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Καστοριάς 8-9 και 15-16/5/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).

Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Μακεδονίας 22-23 και 29-30/5/2021 (Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ).