Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Κυκλάδων ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2015 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π) εναρμονιζόμενος με το καταστατικό του δευτεροβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)» (πρώην ΟΠΠΕ).

 

ΣΚΟΠΟΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοπός του συνδέσμου είναι:

α) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της προπονητικής τέχνης του αθλήματος του ποδοσφαίρου που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής στην ΠΕΠΠ και της συνεργασίας της με τους φορείς της ΕΠΟ.

β) Η τεχνική κατάρτιση των μελών του και η επαγγελματική υποβοήθηση αυτών που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής στην ΠΕΠΠ.

γ) Η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα κρίνει εκάστοτε η Ε.Ε. σε συνεργασία με την Ε.Ε. της ΠΕΠΠ ή προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω σκοπό.

δ) Η κοινωνική ανύψωση, η προαγωγή και η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου, καθώς και η ενιαία προσπάθεια επίλυσής τους και μέσω της συμμετοχής στην που επιτυγχάνεται ΠΕΠΠ..

ε) Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Κυκλάδων αποτελείται από:

Πρόεδρος: Ζαχαρίου Χρήστος (τ. 6907508920)

Αντιπρόεδρος Α: Μπάιλας Ευάγγελος(τ. 6948801270)

Αντιπρόεδρος Β: Γατσέλος Ευάγγελος (τ. 6972054029)

Ταμίας: Μανθόπουλος Μιχαήλ (τ. 6947302291)

Γραμματέας:  Ρούσσος Γεώργιος (τ. 6983612081)

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: : Φωτεινιάς Γεώργιος

 Μέλος: Βελαλόπουλος Ελευθέριος