Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Mail : sppcyclades@gmail.com

Τηλέφωνα:

Πρόεδρος : Ζαχαρίου Χρήστος 6907508920     
Αντιπρόεδρος Α: Μπάιλας Ευάγγελος 6948801270
Ταμίας : Μανθόπουλος Μιχαήλ 6947302291
Γραμματέας: Ρούσσος Γεώργιος 6983612081

 
Αριθμός λογαριασμού:
Αρ. Λογ. Εθνική Τράπεζα  469/001874-05
ΙΒΑΝ GR 7401104690000046900187405